Ana Sayfa
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Burs / İndirimler

ÖSYM Bursu

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda tam burslu, %75 burslu, %50 burslu ve %25 burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur.

Merkezi Yerleştirme Sınavı ile kazanılan bursların azami süresi, ilişiğin veya bursun herhangi bir şekilde kesilmemiş olması kaydıyla,

  • İngilizce Dil Hazırlık Programı için 1+ 1 yıl,
  • Önlisans programları ve DGS ile yerleşen öğrenciler için 2+1 yıl,
  • Lisans Programları için 4+1 olmak üzere devam eder.

Derece Bursu

OSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında başarılı olan ve sıralamaya giren öğrencilere sınav sonuçlarına göre puan türlerindeki sıralama (Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmeden) esas alınarak verilen burstur.

İlk 250 kişi içinde yer alarak, Üniversitemizin bölümlerine yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere %100 burs haricinde ayrıca aylık 1000 TL eğitim –öğretim dönemi içinde 9 ay katkı payı olarak derece bursu verilir.

251-2000 kişi arasında yer alarak, Üniversitemizin bölümlerine yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere %100 burs haricinde aylık 500 TL eğitim –öğretim dönemi içinde 9 ay katkı payı olarak derece bursu verilir.

Tercih Bursu

Burs ve indirimsiz merkezi yerleştirme ile öğrenci alan bölüm/programlarına ilk beş tercihi ile yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere %15 oranında tercih indirimi yapılır.

Tercih Bursunun süresi, Üniversite ile ilişiğinin veya bursunun herhangi bir şekilde kesilmemiş olması kaydıyla, Önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için 2+1 yıl, Lisans Programları için 4+1 yıldır.

Akademik Başarı Bursu

Hazırlık sınıfı, tam burslu, uzatma durumunda olan öğrencilere uygulanmaz. Bu burs her yıl sonunda yeniden değerlendirilir.

Kayıtlı olduğu programın müfredatında o yıl için öngörülmüş tüm derslerini başarı ile tamamlamış olması ve yıllık not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00 ve üzeri olması gerekir.

Akademik başarı bursu şartlarını sağlayan; bölüm birincilerine %15, bölüm ikincilerine %10, bölüm üçüncülerine %5 oranında uygulanır.

Şehit ve Vefat Bursu

Üniversitemizde öğrenim yapmakta iken annesi/babasından her ikisini kaybetmiş duruma düşenlere %100, her ikisinden birini kaybedenlere %50 burs verilir.

Şehitlerin eş ve çocuklarına %50; gazi eş ve çocuklarına %25 burs verilir.

Kardeş ve Personel İndirimi

kardeş olan öğrencilerin her birine eğitim – öğretim ücretinin %10’u oranında indirim yapılır.

Haliç Üniversitesi personelinin çocuklarına eğitim-öğretim ücretinin %10’u oranında indirim yapılır.

Spor Bursu

Üniversitemiz spor takımlarına kabul edilen veya ferdi bıranşlarda Üniversitemiz adına yarışlara katılan İngilizce hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans öğrencilerine tanınan burstur.

Branşında halen faal olarak Milli (A-Ümit-Büyükler-Genç) olan ve bunu belgeleyen öğrencilere Üniversitemizin takımlarına katılması halinde % 100 burs verilir.

Branşında halen profesyonel ve amatör liglerde faal sporcu olan ve bunu belgeleyen öğrencilere Üniversitemizin takımlarına katılması halinde gösterdiği performansa bağlı olarak burs verilebilir.

Engelli Bursu

Birinci ve ikinci derecede engelli olan ve bu durumlarını belgelendirmiş olan öğrencilere, verilen burstur.

Birinci Derece Engellilere (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) %50; İkinci Derece Engellilere (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) %25 burs verilir.

Lisansüstü İndirimler

Üniversitemiz Lisans programlarından disiplin cezası almadan mezun olan ve Üniversitemiz Lisansüstü programlarında eğitim – öğretime devam eden öğrencilere, eğitim – öğretim ücretinde %30 indirim yapılır.

Üniversitemizin Lisans programlarından, disiplin cezası almadan genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 ve üzeri ortalama aralığı ile mezun olup Yüksek Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimize eğitim – öğretim ücretinde %50 indirim yapılır.

Üniversitemiz Yüksek Lisans eğitimini disiplin cezası almadan tamamlayıp, Doktora/Sanatta Yeterlilik Programlarına kayıt yaptıranlara; Yüksek Lisans Programlarımızdan genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzeri ortalama ile mezun olanlara, eğitim – öğretim ücretinde %50 indirim yapılır.

Üniversitemiz personeli, personelimizin eşi ve çocuklarına yüksek lisans eğitim – öğretim ücretinde %30 indirim yapılır.

Eğitim – öğretim ücretinin tamamını peşin olarak ödeyen öğrencilerimize eğitim – öğretim ücretinde artı %5 indirim yapılır.

Meslek Grubu İndirimleri

Yüksek Lisans Programlarımızda, Bankacı/Sigortacı, Mali Müşavir, Öğretmen, Sağlık Personeli, TSK ve Emniyet Personeli, Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumu Mensuplarına % 25 indirim yapılır.

BURS YÖNERGESİNE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.