Ana Sayfa
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Burs / İndirimler

ÖSYM Bursu

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda tam burslu, %75 burslu, %50 burslu ve %25 burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur.

Merkezi Yerleştirme Sınavı ile kazanılan bursların azami süresi, ilişiğin veya bursun herhangi bir şekilde kesilmemiş olması kaydıyla,

  • İngilizce Dil Hazırlık Programı için 1+ 1 yıl,
  • Önlisans programları ve DGS ile yerleşen öğrenciler için 2+1 yıl,
  • Lisans Programları için 4+1 olmak üzere devam eder.
  • Tıp Fakültesi için 6+1 yıl

Derece Bursu

Derece Bursu, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında başarılı olan ve dereceye giren öğrencilere sınav sonuçlarına göre puan türlerindeki sıralama (Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmeden) esas alınarak verilen burstur.

Dil Puanı ile ilk 50 kişi veya diğer alanlarda ilk 250 kişi içinde yer alarak, Üniversitemizin bölümlerine yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere %100 burs haricinde, eğitim –öğretim dönemi içerisinde 9 ay boyunca katkı payı olarak aylık 1.000 TL derece bursu verilir.

Dil Puanı ile ilk 51-400 kişi veya diğer alanlarda 251-2000 kişi arasında yer alarak,

Üniversitemizin bölümlerine yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere %100 burs haricinde, öğretim dönemi içerisinde 9 ay boyunca katkı payı olarak aylık 500 TL derece bursu verilir.

Akademik Başarı Bursu

Akademik Başarı İndirimi, hazırlık sınıfında okuyan, tam burslu eğitim gören ve eğitim süresini uzatması söz konusu olan öğrencilere uygulanmaz. AGNO hesaplamasında yaz okulunda elde edilen notlar dikkate alınmaz. Bu burs her yılın sonunda yeniden değerlendirilir.

Kayıtlı olduğu programın müfredatında o yıl için öngörülmüş tüm derslerini başarı ile tamamlamış olması ve yıllık not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00 ve üzeri olması gerekir.

Akademik başarı bursu şartlarını sağlayan; bölüm birincilerine %15, bölüm ikincilerine %10, bölüm üçüncülerine %5 oranında uygulanır.

Şehit ve Vefat Bursu

Şehit ve Gazilik belgesine sahip olanlar veya Üniversitemizde öğrenim görmekte iken annesi ve/veya babasını kaybedip ödeme güçlüğü çeken öğrencilere verilen indirimleri kapsar.

Öğrencinin anne/babasından her ikisini kaybetmesi durumunda %100 burs verilir; ikisinden birini kaybedenlere %50 indirim yapılır.

Şehit, Gazi Bursu; İlgili belgeleri ibraz etmeleri koşuluyla, şehitlerin eş ve çocuklarına %50; gazilere, gazilerin eş ve çocuklarına %25 indirim yapılır.

Kardeş ve Personel İndirimi

Kardeş olan öğrencilerin her birine ödemesi gereken eğitim ücreti üzerinden %10’u oranında indirim yapılır.

Üniversitemiz personeli, personelimizin eşi ve çocuklarına, ödemesi gereken eğitim-öğretim ücretinin %20 oranında indirim yapılır. Yapılan indirim bir yıllık eğitim ücreti için normal eğitim süresince uygulanır. Çalışanın işten ayrıldığı yıldan sonraki yıllar için indirim geçersiz olur.

Spor Bursu

Üniversitemiz spor takımlarına kabul edilen veya ferdi bıranşlarda Üniversitemiz adına yarışlara katılan İngilizce hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans öğrencilerine tanınan burstur.

Branşında halen faal olarak Milli (A-Ümit-Büyükler-Genç) olan ve bunu belgeleyen öğrencilere Üniversitemizin takımlarına katılması halinde % 100 burs verilir.

Branşında halen profesyonel ve amatör liglerde faal sporcu olan ve bunu belgeleyen öğrencilere Üniversitemizin takımlarına katılması halinde gösterdiği performansa bağlı olarak burs verilebilir.

Engelli Bursu

Birinci ve ikinci derecede engelli olan ve bu durumlarını belgelendirmiş olan öğrencilere, verilen burstur.

Birinci Derece Engellilere (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) %50; İkinci Derece Engellilere (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) %25 burs verilir.

Lisansüstü İndirimler

Üniversitemiz Lisans programlarından mezun olan ve Üniversitemiz Yüksek Lisans programlarında eğitim – öğretime devam eden öğrencilere, eğitim – öğretim ücretinde %30 indirim yapılır.

Üniversitemizin Lisans programlarından, AGNO 4.00 üzerinden 3.00 ve üzeri ortalama ile mezun olup Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimize eğitim – öğretim ücretinde %50 indirim yapılır.

Üniversitemizde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayıp, Doktora/Sanatta Yeterlilik Programlarına kayıt yaptıranlara; Yüksek Lisans Programlarımızdan mezun olanlara, eğitim – öğretim ücretinde %50 indirim yapılır.

Üniversitemiz personeli, personelimizin eşi ve çocuklarına yüksek lisans eğitim – öğretim ücretinde %50 indirim yapılır.

Eğitim – öğretim ücretinin tamamını peşin olarak ödeyen öğrencilerimize eğitim – öğretim ücretinde artı %5 indirim yapılır.

Meslek Grubu İndirimleri

Yüksek Lisans Programlarımızda, Bankacı/Sigortacı, Mali Müşavir, Öğretmen, Sağlık Personeli, TSK ve Emniyet Personeli, Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumu Mensuplarına % 30 indirim yapılır.

Burs ve İndirim Yönergesi için lütfen tıklayınız.