Neden Haliç?

Kariyer Merkezi


Haliç Üniversitesi Kariyer Merkezinin öncelikli amacı, öğrencilerde kariyer planlaması bilincini oluşturmaktır. Bu bilincin oluşturulması sürecinde Kariyer Merkezi, öğrencilerimizin iş hayatına hazırlanırken karşılaşacakları zorlukları aşmak için iş dünyası ile sürekli etkileşim içinde bulunarak gerekli donanımları sağlamak için çalışmaktadır.

Kariyer Merkezi öğrenci ve mezunlarımıza hem kariyerlerini planlama seçenekleri hakkında danışmanlık yapmakta, hem de her şeyin hızla değiştiği yeni ekonomi çağında değişimlere entegre ve öncü olabilmeleri için kendilerini ve iş yaşamını keşfetmelerine, tanımlamalarına ve iletişim kurmalarına destek sağlamaktadır.

Haliç Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin öncelikli faaliyetleri arasında;

  • Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri,
  • Öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarda branşlaşmaları için Sektörde Eğitim ve Staj Programları ile işlere yönlendirilmeleri ve deneyim kazanmaları,
  • Bölümlere göre hazırlanacak sektörel buluşmalar ile iş hayatını yakından tanımaları ve ilgili kişilerle iletişim kurmaları,
  • Mülakat simülasyonları ile iş görüşmelerine hazırlanmaları,
  • Mentorluk programları ile kendisinden önceki öğrenci ve mezunların deneyimlerinden öğrenmeleri,
  • Uygulamalı atölye ve daha birçok proje ile deneyim kazanmaları bulunmaktadır.
Biz Sizi Arayalım
Captcha Görseli