Neden Haliç?

Öğrenim Olanakları

Haliç'in Yetenekleri

Haliç Üniversitesi sağlık, mühendislik, mimarlık spor, sanat gibi geniş bir spektrumda eğitim vermeye 1998 yılından beri devam eden Türkiye’de öncü bir Vakıf Üniversitesidir. Öğrencilerimizin yalnızca teorik eğitim almalarının yanında yeteneklerini ve yaratıcılıklarını keşfederek küresel boyutta rekabete uygun gençler olarak mezun olabilmelerini önemsemekteyiz. Bu sebeple müfredat bazlı başarılarını ölçen sınav sistemi yerine bireysel becerilerini keşfetmelerine teşvik etmek için yeteneğe burs veriyoruz.

Başvurmak İçin Tıklayınız

Çift Anadal ile İki Diploma İmkanı !

Çift Anadal Programı (ÇAP)
Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin istedikleri bir lisans programından ders alarak ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan programdır.

Yandal Programı
Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin istedikleri bir lisans programından ders alarak sertifika almalarını sağlayan programdır.

Akademik Danışmanlık

Haliç Üniversitesi öğrencilerine, üniversiteye girişlerinden ilişikleri kesilinceye kadar geçen süre içerisinde, eğitim öğretime ilişkin konularda destek vermek (kayıt, ders, kredi, sınav vb.) kişisel konularda yol göstermek, kariyer planlamalarını desteklemek, bireysel özellik ve becerilerini tanıyarak doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla akademik danışmanlar atanmaktadır.

Yatay Geçiş

Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılır.

Uluslararası Programlar

Uluslararası Programlar Eğitimin küreselleşmesiyle yükseköğretim ve araştırma alanında kurulan yurtdışı ilişkileri ve değişim programları; dünya barışını, ülkeler ve kültürlerarası dayanışmayı sağlayıp dostlukları sıkılaştırıyor. Kısaca artık üniversitelerin “uluslararasılaşması” çok önemli bir kavram haline geldi. Zira sınırları olmayan bir dünyada kurulan küresel temaslar gerek toplumsal değişim-dönüşüm, gerekse bireyin kavuşacağı becerilerin iş olanağına dönüşmesi açısından çok değerli. Bir üniversiteyi uluslararası bir üniversite yapan en önemli özelliklerin başında yurtdışı eğitime verdiği önem, değişim programlarının etkinliği, gerek öğrenci gerekse öğretim görevlisi değişim oranlarının (giden-gelen değişim oranı) yüksekliği, yurtdışı üniversitelerle akademik alanda kurulan işbirlikleri sonucu düzenlenen konferans, seminer ve workshoplara katılma olanakları, ortak akademik çalışma ve yayınlar, mezuniyet sonrası master ve doktora programlarına başvuruda kolaylık gibi hususlar gelmektedir.

İşte bu nedenle Haliç Üniversitesi, yurtdışı eğitim ve değişim programlarını önemsiyor ve öğrencilerine çeşitli fırsatlar sunuyor. Bu doğrultuda; ABD, Uzakdoğu ülkeleri, Orta Doğu ve Balkan ülkeleri gibi coğrafyalardaki üniversitelerle imzalanan “öğrenci-öğretim elemanı değişim anlaşmaları” ekstra bir harç ödemeden öğrencinin lisans eğitiminin bir ya da iki dönemini yurtdışında okumasını sağlıyor.

Erasmus

Erasmus Öğrenci Değişim Programları Erasmus yurt dışındaki üniversiteler ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak seminer ve konferans düzenlenmesi, ortak ders ve çok disiplinli etkinliklerin düzenlenmesi gibi çeşitli aktiviteleri içermektedir. Öğrenci Değişim Programları’na katılmak isteyen öğrenciler genel not ortalamaları, dil sınavı başarıları ve özgeçmişlerine göre değerlendirilip tercih ettikleri üniversitelere yerleştirilmektedirler. Öğrenci Değişim Programları kapsamında bir dönem yurt dışına eğitim almaya giden öğrencilerimiz, gittikleri eğitim kurumunda anlaşmamız gereği hiçbir eğitim ücreti ödememekle birlikte sadece Haliç Üniversitesi’nin eğitim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Programlardan faydalanan öğrencilerimiz, eğitim almak için gittikleri ülke ve kurumda yurt, seyahat masrafları, yaşam masrafları ve vize masraflarını kendi bütçelerinden karşılamak durumundadırlar.

Üniversitemizin ikili anlaşma imzalamış olduğu üniversitelerin isimlerini ve anlaşma detaylarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

Güncel liste için http://international.halic.edu.tr/en/bilateral_agreements.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.

Üniversitemiz bölümlerinin İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda ve İskandinav ülkelerinin de yer aldığı 24 farklı Avrupa Birliği ülkesinden toplam 172 Erasmus anlaşması bulunmaktadır. Erasmus Programı kapsamında Avrupa’daki anlaşmalı üniversitelere gidebilen öğrenciler eğitim gördükleri dönem için öğrenim hibesi almaktadırlar. Bu hibe gittikleri ülkelerde öğrencilerin masraflarını önemli ölçüde karşılamaktadır.

Buna ek olarak üniversitemiz Erasmus+ Programı kapsamında Staj Hareketliliği faaliyeti gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda özellikle Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz için yaz stajı anlaşmaları imzalanmıştır. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu dışında kalan bölümlerimizdeki öğrencilerimiz, Avrupa’da bulunan şirketlere yönlendirilmektedir

Yaz Okulu

Üniversitemiz her akademik yıl yaz döneminde Malta’da anlaşmalı olduğu Dil Okullarında öğrencilerimize İngilizce öğrenmeye yönelik kurslar açmaktadır. Öğrenciler dört ya da sekiz hafta süre ile hafta içi her gün bu program dahilinde İngilizce eğitimi alırlar. Program ile ilgili detaylı bilgiler her yıl Ocak ayı itibariyle Uluslararası Ofis web sayfasında duyurulmaktadır.

Yabancı Uyruklu Öğrenci 

Yabancı uyruklu öğrenciler, üniversitemize doğrudan başvurularını yaparak önlisans ve lisans eğitimi alabilir ve bu sayede farklı bir coğrafyada yeni tecrübeler kazanabilir ve hayatlarında çok yönlü ufuklar açabilirler. Eğer farklı bir ülkede farklı bir kültürü ve yaşam tarzını yaşamak istiyorsanız sizleri Haliç Üniversitesi’ne bekliyoruz. Adayların yurt dışından üniversitemizde öğrenci olmak için Haliç Üniversitesi’ne doğrudan başvuru yapmaları gerekir. Yurtdışından başvuru yapacak adayların; Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında veya mezun olmuş olmaları gerekir. 

Biz Sizi Arayalım
Captcha Görseli