​Haliç Üniversitesi 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından bu yana faaliyet gösteren Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimleri Enstitülerini tek bir enstitü çatısı altında toplayarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'​nü kurmuştur. Enstitümüz bünyesinde 31 Tezli, 26 tezsiz olmak üzere 51 Yüksek lisans, 6 Doktora ve 2 Sanatta Yeterlik programı bulunmaktadır. Enstitümüz programları hem teorik, hem uygulamalı olarak alanında uzman, seçkin ve nitelikli öğretim üyesi kadromuz tarafından verilmektedir.

Hızla değişen günümüz dünyasında sağlık, ekonomi, fen bilimleri, teknoloji ve sosyo-kültürel alanlarda önemli gelişmeler yaşanmakta, bu gelişmeler birçok alanda yeni ihtiyaçları beraberinde getirmektedir. Haliç Üniversitesi uluslararası standartlardaki lisansüstü programları ile güncel ihtiyaçları karşılama, değişen dünyada yenilikleri takip edebilme ve ayak uydurabilme fırsatını sunmaktadır.

Hedefimiz küresel ölçekte akademi ve iş dünyasının gereksinim duyduğu bilgi birikimiyle donatılmış araştırmacı, analitik düşünce yetisine sahip, girişimci, sorunlara çözüm üretebilen, her biri kendi alanında lider  akademisyenler ve uzmanlar yetiştirmektir. ​Sevgili öğrenciler akademik ve kariyer gelişiminizi desteklemeyi, daha yüksek seviyelere taşımayı prensip edinen enstitümüzde sizleri de görmekten mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Zafer UTLU

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü V. Müdür

Whatsapp İletişim Hattı

Formu Doldur!

Rehberimiz sana yardımcı olsun!

En fazla 3 adet seçebilirsiniz